Privacyverklaring 

Voor ons is een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving stellen. ChristoPHAR is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

Als klant van ChristoPHAR wordt u gevraagd om medische informatie aan ons te verstrekken, voor zover deze noodzakelijk is voor ChristoPHAR om de gevraagde dienstverlening aan u op een medisch- en farmaceutisch verantwoorde manier uit te voeren. Alleen die medewerkers, die de gegevens noodzakelijkerwijs moeten inzien in het kader van de uitoefening van hun functie, hebben toegang tot deze gegevens. De medewerkers van ChristoPHAR hebben allen geheimhoudingsplicht om uw privacy te waarborgen.

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u automatisch toestemming aan de medewerkers van ChristoPHAR om de gegevens in te zien.

Indien uw behandelend arts daarom verzoekt, kan hij inzage krijgen in de voorgeschreven recepten. Dit is wettelijk geregeld.

Registratiesysteem

Bij bepaalde onderdelen van deze website moet u zich eerst inschrijven. Na het inschrijven bewaren wij via de door u gekozen inlognaam (het e-mailadres) de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en de gegevens van eerder door u gedane bestellingen. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de bestelling en betaling.

Wij zullen de aan uw inlognaam gekoppelde gegevens in beginsel niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit, u daarvoor toestemming heeft gegeven, of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Inlognaam en wachtwoord

Uw inlognaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw inlognaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de inlognaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen. Wij raden u uit veiligheidsoverwegingen aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.

Beveiliging van persoonsgegevens

ChristoPHAR heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens en medicatiegegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking of verstrekking. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich inschrijft of een bestelling plaatst. Het personeel van apotheek Sluizeken heeft uitsluitend toegang tot ons apotheek informatie systeem middels aanmelden op het e-health platform, een innovatief elektronisch authenticatiemiddel speciaal voor de zorg.

E-mail en nieuwsbrief

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele inlognaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Na inloggen met uw inlognaam en wachtwoord stuurt onze website u een cookie om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij bijhouden welke pagina's u opvraagt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u passende producten te tonen en de website te optimaliseren voor uw wensen en voorkeuren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@christophar.be

of per post aan

Apotheek Sluizeken Gent
Sluizeken 13
9000 Gent

(Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50996266)

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Volg ons

Onze troeven

Milieubewust

CO2 neutrale levering. Discrete, stevige recyclageverpakking.

Voordelig

Altijd interessante promo's. Bij elke bestelling gratis staaltjes of attentie.

Contacteer ons

Apotheek Sluizeken Gent
Sluizeken 13
9000 Gent
België

info@christophar.be
Tel.: +32 9 225 43 93

BTW : BE0838.581.925

Veilig betalen

Erkenningen

fagg
fagg
fagg
Fijn dat je ons bezoekt. Wij maken op onze website gebruik van functionele cookies om het bezoek te analyseren en om je voorkeuren op te slaan. Zo kunnen we jou een optimale gebruikerservaring bieden. Door op accepteren en doorgaan te klikken ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals omschreven in onze privacy verklaring.